Brodom

Ocijeni >

Feribot je još jedna od veza sa crnogorskom obalom i on plovi na liniji Bar - Bari (Italija) i Bar – Ankona (Italija). Ulcinj je Otrantskim vratima pomorskim putem povezan sa svim gradovima Mediterana i šire.